Missie

Stichting Sama Ngedema heeft het volgende doel; Een betere toekomst door elkaar te helpen.

Door onderwijs en inzet van extra gelden; de cirkel van armoede doorbreken voor kansarme kinderen en families in Afrika.

Visie Sama

Om deze doelstelling te bereiken zamelen we financiële middelen (sponsors en donateurs), kleding en spullen in. Doordat Gambiaanse moeders onze ingezamelde kleding en spullen verkopen hebben zij werk. Daarmee verdienen ze voldoende geld om hun kinderen binnen het gezin naar school te kunnen laten gaan. De kinderen ontplooien zich doordat ze onderwijs volgen. Zowel de moeders als de kinderen krijgen hierdoor meer regie over hun eigen leven, en over hun toekomst. De basis voor een beter bestaan wordt hier fundamenteel gelegd. De kinderen worden sterker en kunnen beter voor zichzelf opkomen. Ze hebben later meer kans op een baan, waardoor ze op hun beurt ook beter voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Een duurzame betere toekomst! Kortom: de cirkel van armoede wordt doorbroken.

Goed gevulde bananendozen worden opgestuurd. Een deel van de verzendkosten wordt terug gevraagd. Hiermee wordt het ‘empowerment’ en de daarbij horende verantwoordelijkheid vergroot. Er is een vertrouwensband tussen de kinderen/families en het bestuur.

Op bovenstaande wijze heeft de visie van Ngedema bestaansrecht;

Visie Ngedema

Ngedema betekent; elkaar helpen.

Het terug gevraagde geld vloeit indirect terug naar de kinderen en families. Het geld wordt ingezet om ‘elkaar nog meer te helpen’. Namelijk door;

Kinderen en families naar een goede tandarts te laten gaan. Ze te leren wat goede tandverzorging inhoudt en een cirkel te creeëren waarbij ingezet wordt op een continue proces.  Indien nodig wordt bezoek (inclusief vervoer) aan een specialist betaald evenals medicatie en verzorgingsproducten. Soms is het nodig om extra voedsel te verstrekken of om onderdak te regelen.