Missie

Stichting Sama heeft het volgende doel; Een betere toekomst door onderwijs; de cirkel van armoede doorbreken voor kansarme kinderen en families in Afrika.

Visie

Om deze doelstelling te bereiken zamelen we financiële middelen (sponsors en donateurs), kleding en spullen in. Doordat Gambiaanse moeders onze ingezamelde kleding en spullen verkopen hebben zij werk. Daarmee verdienen ze voldoende geld om hun eigen kinderen naar school te kunnen laten gaan. De kinderen ontplooien zich doordat ze onderwijs volgen. Zowel de moeders als de kinderen krijgen hierdoor meer regie over hun eigen leven, en over hun toekomst. De basis voor een beter bestaan wordt hier fundamenteel gelegd. De kinderen worden sterker en kunnen beter voor zichzelf opkomen. Ze hebben later meer kans op een baan, waardoor ze op hun beurt ook beter voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Een duurzame betere toekomst! Kortom: de cirkel van armoede wordt doorbroken.